TandartsenpraktijkBerghem

Tarieven 2023

 

Ieder jaar worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe prestaties en tarieven voor tandheelkunde bekendgemaakt. De nieuwe tarieven voor 2023 gelden vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

Tandarts en mondhygiënist.


De tandarts en mondhygiënist vermelden op de rekening alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit 1 letter en 2 cijfers (bijvoorbeeld C001, periodieke controle). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de 'Tariefbeschikking tandheelkundige zorg' controleren of de bedragen op uw nota juist zijn.

U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn. Waarom de tandarts of mondhygiënist deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tarievenlijst. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierover informeren.

De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de tandarts of mondhygiënist niet meer maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

Tandarts voor orthodontie


De tandarts voor orthodontie vermeldt op de rekening alle verrichtingen die hij heeft uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit de letter ‘F’ gevolgd door 3 cijfers en eindigt meestal met een letter (bijvoorbeeld F121A voor het ‘eerste consult’).

U ziet op uw rekening dus één of meerdere verrichtingen. Met deze informatie op de rekening kunt u in de 'Tariefbeschikking orthodontische zorg' controleren of de bedragen op uw rekening juist zijn. U kunt hiermee alleen controleren of de bedragen juist zijn.

Waarom de tandarts voor orthodontie deze verrichtingen heeft uitgevoerd bij u, vindt u niet terug op deze tariefbeschikking. De tandarts voor orthodontie kan u hier meer informatie over geven. De tarieven zijn maximumtarieven. Dit houdt in dat de andarts voor orthodontie niet meer, maar wel minder dan het maximumtarief in rekening mag brengen.

Techniekkosten


Tijdens een bezoek aan een tandarts, orthodontist, of andere mondzorgverlener worden doorgaans verschillende verrichtingen uitgevoerd. De tandarts brengt deze bij de patiënt (of de verzekeraar) in rekening. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt hiervoor maximumtarieven vast. Er gelden ook regels voor het in rekening brengen van gebruikte materialen en technieken: de materiaal- en techniekkosten.

 

Voor de tarieven van onze behandelingen verwijzen wij u naar :

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Voor de tarieven van onze tandtechniesche laboratoria verwijzen wij u naar :

prijslijst stouten 2023.pdf

prijslijst wouters 2023.pdf