TandartsenpraktijkBerghem

Wat doet een mondhygiënist?

 Onze mondhygiëniste wordt ingeschakeld bij tandvleesproblemen en voor het verwijderen van tandsteen. De mondhygiëniste mag in opdracht van een tandarts voorbehouden behandelingen uitvoeren zoals het geven van verdoving of het maken van röntegenfoto's, tevens mag zij zelfstandig halfjaarlijkse controles uitvoeren.

 

Wanneer naar een mondhygiënist?

Tijdens de halfjaarlijkse controle bij de tandarts wordt de conditie van uw tandvlees ingedeeld een een bepaalde categorie. De DPSI-score. Aan de hand van dit cijfer wordt u doorverwezen voor een V.I.P behandeling (zie preventie), verwezen naar de mondhygienste of de paro-preventie-assistente.

De Paropreventie-assistente voert tevens zelfstandig tandvleesbehandelingen uit maar enkel bij pockets (zie onder)  die niet dieper zijn dan 6mm.

Een V(oorlichting).I(nstructie).P(reventie) behandeling is geschikt voor mensen met gingivits en tandsteen wat zich boven het tandvlees bevindt of in pockets niet dieper dan 3mm.

 

Een gezonde mond

Een gezonde mond bestaat uit tandvlees dat strak om de tanden en kiezen heen zit, roze van kleur is en niet bloedt. De wortels van tanden en kiezen zitten via vezels aan het kaakbot vast. Dit kaakbot zorgt samen met het tandvlees en de vezels voor het houvast van de tanden en kiezen. Tussen een tand of kies en het tandvlees zit een kleine ruimte, dit wordt de pocket genoemd. In een gezond gebit is deze pocket hooguit 3mm diep en zal niet bloeden bij aanraking (bijvoorbeeld bij het poetsen of eten).
 

Hoe krijg je tandplak of tandsteen?

Als we eten of drinken vormt zich op de tanden en kiezen een dun laagje. Dit noemen we tandplak. Door dagelijks goed te poetsen kan deze tandplak snel verwijderd worden. Door de aanwezigheid van bacteriën en andere schadelijke stoffen in de mond verandert de samenstelling van het tandplak en raakt het tandvlees ontstoken. Als de tandplak te lang op het gebit blijft zitten, kan de tandplak door stoffen uit het speeksel hard worden en zo ontstaat tandsteen. Door zelf dagelijks goed te poetsen kan tandplak worden voorkomen. Is er echter tandsteen ontstaan, dan is een bezoek aan de mondhygiënist of paropreventie-assistente onvermijdelijk. Alleen die kan het tandsteen verwijderen.
 

Wat is Gingivitis?

Als er tandplak op de tanden en kiezen zit en dit zit net tegen het randje van het tandvlees (gingiva) aan, dan ontstaat een tandvleesontsteking. Dit wordt gingivitis genoemd. Het tandvlees wordt dan wat roder van kleur, bloedt bij het poetsen of bij een andere aanraking en zit wat losser om de tanden en kiezen heen. Bij gingivitis zal een preventie-assistente (V.I.P) het gebit grondig reinigen en vervolgens uitgebreide instructies geven voor een dagelijkse goede reiniging.
 

Wat is Parodontitis?

Als tandplak langer blijft zitten, dan wordt het dus hard en wordt het tandsteen. Vaak raakt het tandvlees daardoor zwaarder ontstoken en gaat erger wijken. Zo ontstaat een diepere ruimte tussen de tanden en het tandvlees. De vezels die de tand of kies vasthouden gaan verloren en uiteindelijk kan er zelfs botverlies ontstaan. De tanden en kiezen verliezen ook hun steun en komen los te staan. Wanneer kaakbot en de vezels ook bij de tandvleesontsteking betrokken raken, dan gaat gingivitis over in parodontitis. De ruimte tussen tand en tandvlees overschrijdt dan de “gezonde” grens van 3mm en de diepte van een pocket kan zelfs oplopen van 4 tot 10 mm. De tandplak en/of tandsteen zit nu ook onder het tandvlees. Zelf reinigen kan dus niet meer. Een mondhygiënist zal de pocket schoon moeten maken. Pas dan kan het tandvlees, mits goed gereinigd, weer herstellen. Overigens gaat het hier dan wel om een uitgebreide behandeling, waarbij een zogenaamde pocketstatus zal worden gemaakt. Hierop wordt per tand/kies de diepte van de pocket geregistreerd. Aan de hand hiervan wordt een plan gemaakt. Afhankelijk van de omvang van de "schade" zullen een aantal afspraken worden gemaakt.
 

Bacteriologisch onderzoek

Soms herstelt het gebit zich na de behandeling niet voldoende. Er kan dan besloten worden om een bacteriologisch onderzoek uit te voeren. Hiervoor moet wat tandplak uit de pocket worden verwijderd en onderzocht. Als er bacteriën worden gevonden die er niet thuis horen, zal er een speciale antibioticakuur worden voorgeschreven.